Župa svete Jelene Križarice
Presveto Trojstvo

Presveto Trojstvo

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao…