Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dan: 26. studenoga 2020.

Prva nedjelja došašća (B)

0

Čitanje svetog Evanđelja po  Marku U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!« Riječ Gospodnja. KOMENTAR: Bdijte! Došašće je posebno milosno vrijeme za svakoga vjernika. Vrijeme koje nas vraća u prošlost…