Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: „Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“ Isus se…

Pročitaj više