Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dan: 26. lipnja 2021.

Trinaesta nedjelja kroz godinu

0

Evanđelje: Mk 5,21–43Iz Evanđelja slušamo izvještaj o dva čudesna ozdravljenja. Primjetan je neobičan način prepričavanja: usred priče o ozdravljenju Jairove kćeri umeće se događaj ozdravljenja jedne druge izraelske kćeri. Ova književna tehnika zove se „sendvič”, a njome se čitatelju želi ukazati na to da jedan događaj tumači drugi i da smisao opisanih događaja treba tražiti u njihovim poveznicama. Jairova je dvanaestogodišnja kći bila bolesna, a poslije saznajemo da je i umrla. S druge strane imamo Izraelovu kćer koja je dvanaest godina bolovala od krvarenja, pa možemo reći da je i ona, u simboličkom smislu, bila mrtva. Iako vidimo dosta sličnosti,…