Prva nedjelja došašća (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Reče Isus učenicima svojim: „Pazite! Bdijte, jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki otputova pa ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakome svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdi.  Bdijte dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer…

Pročitaj više