Sveta Obitelj

Kapelica Svete obitelji nalazi se na raskršću u Jakuševcu. Građena je tijekom 2003. i dovršena do 1. svibnja 2004. godine. Dakle, gradnja kapelice je novijeg datuma. Gradnji ovog zdanja prethodila je vruća želja građana, njihova svesrdna pomoć u novcu, materijalu, radnoj snazi,… sve u cilju da izgrade u svojoj sredini objekt za vjerske potrebe. Svoju želju u potpunosti su ostvarili, ali opet uz pomoć mnogih sponzora i veliku podršku vlč. Marijana Culjaka, župnika.

Kapelica Svete Obitelji - Jakusevec

Kapelicu u izgradnji i izgrađeni novi križ blagoslovio je 3. svibnja 2003. vlč. Marijan Culjak. Tom prilikom služena je na toj lokaciji prva sveta misa. Druga sveta misa bila je 1. listopada 2003. godine namijenjena zahvali za plodove jeseni. Potpuni završetak radova na Kapelici obilježen je sa svetom misom 1. svibnja 2004. godine na blagdan Sv. Josipa – radnika. Od tada svake godine na isti dan služi se sveta misa. Ne samo tom prilikom, već uvijek moramo isticati koje je značenje obitelji, kakva mora biti ljubav u zajednici i naglašavati njen sveti značaj.