Ekonomsko vijeće

07. studenog 1999. godine na svim nedjeljnim misama objavljen je dekret o postavljanju članova Župnog ekonomskog vijeća naše župe. To je bio povijesni trenutak jer je prema Zakoniku kanonskoga prava ustanovljeno od župnika i potvrđeno od Nadbiskupskog duhovnog stola kao tijelo u kojem vjernici sudjeluju u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Također se po prvi puta odvojilo kao samostalno tijelo od Župnog pastoralnog vijeća koje je dobilo druge zadaće. Taj događaj poklopio se i velikim dijelom s dolaskom vlč. Marijana Culjaka za našega župnika, što je rezultiralo jednim velikim moderniziranjem života i djelovanja župe, a osobito u laičkom sudjelovanju svih župljana. Župno ekonomsko vijeće je sastavljeno u pravilu od župnika, župnih vikara i od tri do pet vjernika. U prvom sastavu to su bili: Nada Črnjević, Ivan Habazin, Josip Sente, Ivica Balagović i Zlatko Šamec. U tri sljedeća reizbora, jer mandat vijećnika traje tri godine, sastav se nešto izmijenio tako da su sada članovi: Karolina Buzjak, Ivica Balagović, Ivan Habazin, Željko Tomek i Nenad Krznar. Njihov mandat traje do veljače 2012. godine.

Na održanim izborima 12. rujna 2012. godine izabrani su novi čanovi ekonomskog vijeća a to su: dr. Ivica Balagović, dr. Ljubica Besermenji, Ivan Jurina, Višnja Peica i Martina Rubil Skitanić.

Župno ekonomsko vijeće ima savjetodavni glas i u njemu se treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom. Ipak u svakom slučaju ostaje nepromjenjiva dužnost župnika da zastupa župu u svim pravnim poslovima i da upravlja svim župnim dobrima. U praktičnom djelovanju naše župe uz župnika svaki ugovor o bilo kojem investicijskom zahvatu potpisuje barem jedan od ekonomskih vijećnika i na taj način daje dignitet vijeću jer se o pojedinom pitanju uvijek detaljno raspravlja i donosi zajednička odluka. Svima je poznato koliko se mnogo stvari izgradilo, adaptiralo, popravilo ili obnovilo u zadnjih desetak godina, a sve kao rezultat procjenjivanja ekonomskih pitanja u crkvenom duhu uz obvezno konzultiranje drugih stručnjaka u gospodarstvu ili pojedinim obrtima. Na kraju svakog od takvih pothvata vijećnici su pregledavali dokumentaciju i završne račune uz detaljnu analizu učinjenoga. U redovnom radu Župno ekonomsko vijeće pomaže župniku u formiranju redovitog proračuna župe, i naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihovog pokrića. Proračunska godina župe započinje 01. siječnja i traje do 31.prosinca. Na kraju svake godine, a najkasnije do 31. ožujka sljedeće svaki ekonomski vijećnik potpisuje završni račun župne blagajne koji se prosljeđuje Nadbiskupskom duhovnom stolu. Također se jednom godišnje podnosi izvješće Župnom pastoralnom vijeću o proračunu, a župnoj zajednici se podnosi izvješće o uporabi doprinosa vjernika, a opet sve prema odredbama Zakona o kanonskom pravu. U našoj župi svake godine se to radi pismenim putem, i tiska se brošurica u kojoj je pobrojena i prihodovnost i rashodi koji su u opisivanom razdoblju bili. Na taj način se djelatno svi vjernici mogu uključiti u taj segment župnog života. U proteklih devet godina članovi Župnog ekonomskog vijeća imali su i nekoliko savjetovanja sa odgovornim osobama naše nadbiskupije koji su ih savjetovali u načinu rada, a dva puta je to obavio pomoćni zagrebački biskup mons. Vlado Košić. Također je bila i jedna kanonska vizitacija, dakle posjet arhiđakona zaduženog za našu župu koji je obavio višesatni detaljni razgovor sa svim ekonomskim vijećnicima i dobio uvid u stanje župe i njihov rad. U skladu sa koncilskim principom posuvremenjivanja i laičke subsidijarnosti postojanje i djelovanje župnih ekonomskih vijeća jest važna karika u svakodnevnom vjerničkom životu i odgovornosti za župnu zajednicu.