Četvrta nedjelja došašća (A)

I.       Bog po proroku Izaiji obećava Mesiju, Emanuela, Spasitelja, kojega prepoznajemo u Isusu Kristu.

II.      Sveti Pavao ukazuje da je Krist ostvarenje proročkih navještaja i punina povijesti.

III.     U Kristovom rođenju prepoznajemo ostvarenje Božjeg obećanja da će poslati Spasitelja. Božji način djelovanja vrlo često odstupa od naših zamišljaja i poziva nas da imamo povjerenja u njegovo djelovanje.

Evanđelje: (Mt 1, 18-24)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.