Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Marija nas čeka i majčinski zove”

Marija nas čeka i majčinski zove

0

Prema pobožnoj legendi, kad je Bog stvorio svijet i ljude u njemu, poslao je svoje anđele da svakome čovjeku podijele njegovu ulogu na zemlji. Anđeli su marljivo radili od jutra do mraka, dijeleći uloge i zadaće ljudima i na kraju umorni, pomisliše kako je sve gotovo, kad opaze jednu poniznu ženu kako strpljivo čeka da dođe red na nju. Ostali su zbunjeni i zatečeni. Pogledaju svoje prazne ruke pa onda ženu i zaključe: „Nemamo više nikakvu zadaću za nju. Moramo pitati Svevišnjega što s njom!“ Kad su stvoritelju iznijeli svoj problem: „Kako je ime toj ženi?“ „Majka!“ – odgovore anđeli.…