Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Najava mise Zahvalnice za plodove zemlje”

Najava mise Zahvalnice za plodove zemlje

0

Već dulji niz godina u župi sv. Jelene Križarice zahvaljujemo za sva primljena dobročinstva, za sve plodove zemlje i rad naših ruku. Tim povodom u nedjelju 23. listopada zajedno ćemo slaviti misu zahvalnicu za zemlju, plodove, zdravlje i obitelj s početkom u 10.00 sati. Misno slavlje predvoditi će o. Zrinko Nikolić, policijski kapelan Policijske kapelanije „sv. Nikola biskup“ za policijsku upravu Krapinsko-zagorsku, vlč. Damira Ivaneka, župnika iz Prišlina, domaćeg sina svećenika koji će za tu prigodu hodočastiti u našu župu sa svojim župljanima koji će animirati pjevanjem misno slavlje, zatim svećenike iz Dekanata i našega župnika Marijana Culjaka. POZIVAMO VAS…