Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Obnova pročelja župne crkve”

Obnova pročelja župne crkve

0

Od 2008 godine župna crkva svete Jelene Križarice prigodom obilježavanja 350. godišnjice postojanja poprimila je potpunosti novi izgled kako unutrašnjosti tako i vanjskog okoliša. Pristupilo se mnogostrukim akcijama uređenja od krovišta crkve koje je prekriveno bakrom, obnovom fasade, novih ulaznih vratiju, uređenju unutrašnjosti: postavljanjem novih rasvjetnih tijela ispod postaja križnoga puta, uvedeno je centralno grijanje, postavljena su dva nova aparata za suzbijanje vlage, kao i tridesetak novih klupa od masivnog hrasta, u svetištu novi oltar, a uz njega i ambon te nova krstionica, postavljeno je novo stepenište od kora do vrha tornja, uređena je sakristija u potpunosti, postavljen Križni put…