Peta nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: „Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.“ „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti…

Pročitaj više