Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Prva korizmena”

Prva korizmena nedjelja (A)

0

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme:  Duh povede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i  četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: „Ako si  Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.“ A on odgovori:  „Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’“ Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: „Ako si Sin Božji baci se dolje! Ta pisano je: ‘Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da…