Prva korizmena nedjelja (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme:  Duh povede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i  četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: „Ako si  Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.“ A on odgovori:  „Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o…

Pročitaj više