Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “„Slika Boga u vjeronaučnim udžbenicima“”

„Slika Boga u vjeronaučnim udžbenicima“

0

Predavanje “Slika Boga u vjeronaučnim udžbenicima” na 56. teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu u srijedu 27. siječnja održao je dr. Denis Barić. Istaknuo je kako tim izlaganjem, imajući pred sobom udžbenike za katolički vjeronauk u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, želi pokazati na koji je način u njima prisutan govor o Bogu, koje slike o Bogu prevladavaju u spomenutim udžbenicima te na koji se način slika Boga predstavlja učenicima određene dobi odnosno vjeronaučnog godišta”. Taj je cilj povezao s Izvanrednom godinom milosrđa i papinskom bulom Misericordiae vultus, u kojoj je već implicite dana jedna slika o Bogu, a to…