Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Suđenje Pravedniku”

Suđenje Pravedniku

0

SUĐENJE PRAVEDNIKU Kad je Pilatov glas odjeknuo: „Evo vam Čovjeka!“ Prvo tišina a zatim grubi povici. Raspni ga ! Smakni! Dira nam savjesti. Svu je sirotinju uspio zavesti. Gdje su tad bili Zakej i Lazar? mladić iz Naina, tolki izliječeni? Svi oni gubavci sakati gluhi? Kako su mogli stajati nijemi? Gdje su se krili Petar i Jakov? I mnoštvo nahranjeno umnažanjem kruha? Svi su utihnuli, sagnuli glave, Možda su rukama prekrili uha. I danas su mnoge laži glasne a istina kao da bitku gubi. A On je pao i život dao Da nam pokaže KOLIKO NAS LJUBI! SRETAN USKRS! Marijan…