Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “VELIKI TJEDAN – četvrtak”

VAZMENO TRODNEVLJE

0

Sveto vazmeno trodnevlje (Veliki četvrtak, petak i subota) koje se proteže u vazmeno bdjenje i proslavu Kristova uskrsnuća, najsvetiji su dani u crkvenoj godini i životu kršćanske zajednice. U njima slavimo Kristovu ljubav utjelovljenu u euharistijsko otajstvo, Kristovu muku kao najveći i najistinskiji izraz njegove ljubavi, Kristovu smrt kao krajnji čin samoponištenja (kenosis) radi našega oslobođenja i uzdignuća na razinu Božjega sinovstva. Sve te otajstvene događaje slavimo u svakoj euharistiji, kao spomen-činu Kristove muke, smrti i uskrsnuća, a u Svetom trodnevlju oni su na poseban način predočeni kao događaji našega spasenja i čin naše vjere. Cvjetnicom ili Nedjeljom muke Gospodnje slavimo Kristov ulazak u Jeruzalem u kojem će dovršiti vazmeno…