13. nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« Riječ Gospodnja.

Komentar: U Matejevu evanđelju zabilježena je Isusova tvrdnja da njega treba ljubiti više nego oca, majku, sina ili kćer. Na drugom mjestu čitamo još izazovniju tvrdnju da ga nije dostojan onaj tko ne mrzi svoje bližnje. Nije li tu uzdizanje vjerske pripadnosti iznad ljubavi među ljudima, privrženosti Vođi iznad morala? Isus Čovjekoljubac zacijelo nije mogao nešto takvo ni pomisliti. Ljubiti Krista u svakom evanđeoskom kontekstu znači ljubiti ono što on ljubi i ljubiti onako kako on ljubi. Znači naprosto vjerovati u ljubav i živjeti u ljubavi. Tko bi, dakle, bio spreman iz ljubavi prema ocu ili majci ili bilo kome svome, drugome zlo načiniti, pokazao bi da uopće ne zna što je ljubav. I ta bi njegova ljubav prema svojima bila lažna. Tko bi također u korist svoga naroda činio zlo pripadnicima drugih naroda, zacijelo ne bi znao što je pravo rodoljublje. Ovako kako Isus govori smio je progovoriti samo onaj koji se je do kraja ponizio, koji nije došao da mu se služi nego da on služi i sve oduševi za uzajamno služenje. A svaki onaj koji je u službi svojoj braći u službi je Božjoj i takvima Isus obećava bogatu nagradu i plaću.