Akcija skidanja mramornih ploča

Danas je započela akcija skidanja mramornih ploča u našoj župnoj crkvi jer su zidovi  povukli vlagu što je uzrokovalo brzo i naglo propadanje crkve, kako izvana tako i iznutra. Zbog velike količine vlage u crkvi i oštećenja nekih konstruktivnih dijelova prišlo se nakon razgovora i dogovora sa stručnjacima skidanju mramornih ploča kako ne bi došlo do još većeg propadanja vrijednih freski koje bi bile bespovratno uništene.

Župnik Marijan Culjak pozvao je župljane na pomoć oko ove akcije te se je odazvao lijepi broj od desetak župljana. Do sada smo ih imali dosta i uvijek je lijep broj ljudi došao i sudjelovao u njima. Na to sam ponosan te i na ovaj način zahvaljujem ljudima što su uvijek spremni pomoći.

Za ovu akciju dobili smo financijsku potporu putem donacija od Županije Krapinsko-zagorske i Grada Zaboka ali osnovni izvor financiranja radova je na župljanima, a primljena sredstva će se utrošiti na jesen za daljnje saniranje i žbukanje nakon što se zidovi osuše.

Naši su preci izgradili crkvu sv. Jelene Križarice, obnavljali i dograđivali kroz stoljeća, a na nama je da ju sačuvamo i predamo naraštajima koji dolaze iza nas.