Bogojavljenje – Sveta Tri Kralja

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad se Isus rodio u Betlehemu ­judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s isto­ka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’«  Tada Herod potajno dozva mudrace i ­raza­zna od njih vrijeme kad se pojavila ­zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: ­»Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«  Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, ­zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se po­vrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u ­kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom ­njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore ­zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, ­tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Riječ Gospodnja.
 

Na današnji se dan Crkva sjeca dogadaja opisanog u Evandeljima, kada dolaze trojica maga, trojica kraljeva sa željom da se poklone novorodenom kralju. Došli su izdaleka i tražili Krista. U bogojavljenskoj evandeoskoj poruci glavna je stvarnost novorodeni kralj Isus Krist, na cijem se vanjskom oblicju ne vide nikakvi tragovi kraljevskog dostojanstva. On stanuje u jednoj seoskoj kolibici medu siromašnim ljudima. On je kralj koji ne daje svecanih primanja, on je skriven, stavljen u stranu. A ipak je njegovo rodenje navijestila zvijezda te dovela mudrace s Istoka s darovima, da mu se poklone. I oni su tu, ne radi sebe, nego da svrate pozornost na novorodenog Kralja, kojega i oni naviještaju.

Mage s Istoka, o kojima govori sv. Matej, ne spominjuci im ni imena ni broja, kasnija je predaja pretvorila u kraljeve davši im imena: Gašpar, Melhior i Baltazar. Oko njih se stvorila dražesna legenda prema kojoj ih je pokrstio sv. Toma, apostol. Valjda zato što je on od apostola prodro najdalje na istok, cak do Indije. Poslije smrti triju kraljeva njihove bi relikvije bile odnesene u Carigrad, a odande u Milano, odakle budu prenesena u Koeln. Nad tim je relikvijama, što se cuvaju u prekrasnoj škrinji, podignuta na njemackom tlu najvelicanstvenija katedrala koja je još i danas najveci ures grada Koelna, u kojem se veoma razvilo njihovo štovanje. Ti sveti magi ili kraljevi bili su predstavnici poganskoga svijeta koji se dodoše pokloniti Isusu i na taj nacin naznaciti da je on Spasitelj za sve ljude