Cvjetnica (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći: “Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. Ako vam tko što rekne, recite: ‘Gospodinu trebaju’, i odmah će ih pustiti.” To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:  Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašući na magaretu. Učenici odu i učine kako im naredi Isus. Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: “Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!” Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: “Tko je ovaj?”  A mnoštvo odgovaraše: “To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.” Riječ Gospodnja.

Evanđelje govori o Isusovu ulasku u Jeruzalem za blagdan Pashe. To je bio najpoznatiji blagdan koji je okupljao Židove iz svih krajeva da bi se prisjetili svoje prošlosti u egipatskom ropstvu, čudesnog izbavljenja direktnim Božjim zahvatom i putovanja u slobodu obećane zemlje, mane u pustinji i vode iz stijene. Isus jaše na magaretu što je znak da dolazi prijateljski naklonjen svome narodu, dok su osvajači i rimski vojnici koristili konje. Već sam taj dolazak naviješta njegovu krotkost: „K’o janje na klanje“ dolazi na milost i nemilost među svoj narod. Dočekan je kao kralj i Mesija – Spasitelj, uz poklike „Hosana!“, znak slave, časti i dobrodošlice. Narod prostire svoju odjeću putem kojim prolazi a djeca ga pozdravljaju radosnim poklicima i mahanjem palminim i maslinovim granama. Učenici su prigovarali zbog oduševljenja mnoštvaa Isus ih prekorava: „Ako ovi ušute, kamenje će progovoriti!“ Za to vrijeme židovsko Veliko vijeće pripremalo je plan uhićenja i pogubljenja pod parolom: „Bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!“