Dar potpunoga oprosta uz Godinu svetog Josipa

Papa Franjo je u utorak 8. prosinca proglasio Godinu svetoga Josipa koja se slavi od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. Tim povodom objavljena je odluka Apostolske pokorničarne kojom se uz Godinu svetoga Josipa veže „dar posebnih oprostâ“.

Oltar sv. Josipa u Zagrebačkoj katedrali

Dar posebnih oprosta podjeljuje se povodom Godine svetog Josipa, koju je papa Franjo proglasio povodom proslave 150. obljetnice proglašenja svetog Josipa zaštitnikom sveopće Crkve, ističe se na početku odluke Apostolske pokorničarne.

U odluci se navodi kako se potpuni oprost pod uobičajenim uvjetima (sakramentalna ispovijed, euharistijska pričest i molitva na nakane Svetoga Oca) podjeljuje vjernicima koji, dušom odijeljenom od svakoga grijeha, budu sudjelovali u Godini svetoga Josipa u prigodama i na načine koje naznačuje ova Apostolska pokorničarna.

a. Sveti Josip, autentični čovjek vjere, poziva nas ponovno otkriti sinovski odnos s Ocem, obnoviti vjernost molitvi, prignuti uho i odgovoriti s dubokim raspoznavanjem na Božju volju. Podjeljuje se potpuni oprost onima koji će bar 30 minuta provesti u razmatranju molitve Očenaš ili, pak, sudjelovati na duhovnoj obnovi u trajanju od najmanje jednoga dana koja predviđa jedno razmatranje o svetome Josipu.

b. Oni koji, po primjeru svetoga Josipa, učine neko djelo tjelesnog ili duhovnog milosrđa moći će također zadobiti dar potpunog oprosta.

c. Glavni je vid Josipova poziva bio taj da je bio čuvar Svete nazaretske obitelji, zaručnik Blažene Djevice Marije i Isusov zakoniti otac. Kako bi se sve kršćanske obitelji potaknulo da stvore isto ozračje prisnog zajedništva, ljubavi i molitve koje se živjelo u Svetoj obitelji, potpuni oprost se zadobiva za moljenje svete krunice u obitelji i od strane zaručnikâ.

d. Potpuni oprost će, nadalje, moći zadobiti svi oni koji budu svakodnevno posvećivali svoj rad zaštiti svetoga Josipa te svaki vjernik koji u molitvi zazove zagovor Tesara iz Nazareta, da oni koji traže posao pronađu zaposlenje i da rad sviju bude dostojanstveniji.

e. Bijeg Svete Obitelji iz Nazareta pokazuje nam da je Bog tamo gdje je čovjek u opasnosti, tamo gdje čovjek trpi, tamo gdje je prisiljen bježati, gdje doživljava odbačenost i napuštenost. Potpuni se oprost podjeljuje vjernicima koji budu izmolili litanije svetome Josipu (za zapadnu tradiciju) odnosno Akatist (Akathistos) svetome Josipu u cijelosti ili bar neki njegov dio (za istočnu tradiciju) odnosno neku drugu molitvu svetome Josipu vlastitu drugim liturgijskim tradicijama za Crkve progonjene ad intra i ad extra i na utjehu i pomoć svim kršćanima koji trpe svaki oblik progona.

Kako bi se ponovno potvrdilo univerzalnost zaštite svetoga Josipa nad Crkvom uz gore spomenute prigode Apostolska pokorničarna podjeljuje potpuni oprost vjernicima koji budu molili bilo koju od Crkve dopuštenu molitvu ili čin pobožnosti u čast svetome Josipu, na primjer „K tebi se, o sveti Josipe“, osobito na dane 19. ožujka i 1. svibnja, na blagdan Svete nazaretske obitelji Isusa, Marije i Josipa, na Nedjelju svetoga Josipa (prema istočnoj tradiciji), devetnaestoga u mjesecu i svake srijede, koja je dan posvećen spomenu tome svecu prema zapadnoj tradiciji.

U trenutnim okolnostima izvanrednog zdravstvenog stanja dar potpunog oprosta posebno se proteže na starije, bolesne, umiruće i sve one koji zbog opravdanih razloga ne mogu izlaziti iz svoje kuće pa, duše odijeljena od svakoga grijeha i uz nakanu da, čim im to bude moguće, ispune tri uobičajena uvjeta, u vlastitome domu ili tamo gdje ih zapriječenost zatekne izmole čin pobožnosti u čast svetome Josipu, utjesi bolesnih i zagovorniku dobre smrti, prikazujući s povjerenjem Bogu patnje i nevolje vlastitoga života.

Da bi se zadobivanje Božje milosti po vlasti Ključeva u pastoralnom pogledu olakšalo, ova Pokorničarna usrdno moli da se svi svećenici koji ima odgovarajuće ovlasti ponude raspoložive duše slaviti sakrament pokore i često podjeljuju svetu pričest bolesnima.

Molitva svetome Josipu uz koju se u Godini svetoga Josipa veže zadobivanje potpunoga oprosta:

K tebi se, o sveti Josipe, utječemo u svojoj nevolji.
Pošto smo tvoju presvetu Zaručnicu za pomoć zamolili,
molimo pouzdano i za tvoju pomoć.
Za ljubav, koja te je s neoskvrnjenom Djevicom i Bogorodicom vezala,
i za očinsku ljubav, kojom si Dijete Isusa grlio, smjerno te molimo,
da baštinu, koju je Isus Krist svojom Krvlju otkupio, milostivo pogledaš,
te svojom moći našoj nevolji u pomoć pritečeš.
O brižni čuvaru božanske obitelji, brani odabrano potomstvo Isusa Krista.
Ne daj predragi oče, da nas okuže zablude i pokvarenost.
Budi nam s neba milostivo u pomoći, o naš jaki zaštitniče, u borbi sa vlašću tmine.
Pa kao što si nekad Dijete Isusa iz najveće pogibli života izbavio,
tako i sada brani svetu Crkvu Božju od svih zasjeda neprijateljskih,
te nas svakoga pojedinoga trajno uzmi pod svoje okrilje
da uzmognemo po tvom izgledu i tvojom pomoću
sveto živjeti, blaženo preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti.
Amen.