DUHOVI

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: „Mir vama!“ To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: „Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.“ To rekavši, dahne u njih i kaže im: „Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“ 

Riječ Gospodnja.

Komentar: DRAMATIČNOST SITUACIJE I VELIČINA TRENUTKA

Pozorno prateći Evanđelje možemo, kao u filmu, vidjeti pred očima sljedeće: Apostoli u strahu. U strahu se ljudi zbližavaju s drugima. Potrebni su podrške, ohrabrenja. Tako se i apostoli osjećaju. Boje se svojih sunarodnjaka, ne vojnika rimske vojske, nego Židova. Židovi su krivi za smrt Učitelja.

Zatvorena vrata: barem privremeno zaustavljaju ulazak nepoželjnima. Zatvorena vrata pokazuju svakome da nije dobro došao. Zatvorena vrata označuju i zatvorenost srca, brigu samo za sebe, povlačenje u sebe.

Isus se pojavljuje niotkuda, usprkos svim osiguranjima, što pokazuje da je uskrsli pravi Bog koji je i na nebu i na zemlji i na svakom mjestu. Njegov pozdrav zvuči najprimjerenije trenutku. No on ne znači samo: saberite se, nemojte se bojati; nego još više: ispunite se mirom da možete nastaviti u razboritosti i povjerenju nastaviti moje djelo a to je -opraštanje grijeha. Kristov mir nije pasivno promatranje tuđe nevolje nego djelovanje sada i ovdje iz čiste ljubavi. Jaganjac koji oduzima grijehe svijeta nastavlja svoju misiju preko apostola, preko Crkve. Da to može činiti potrebna je sile Duha Svetoga, Duha Isusova, kojega im simbolično daje dahnuvši u njih.

Tko je Duh Sveti. On je ljubav između Oca i Sina. Kristov Duh je sam Krist (jer On i Otac jedno su upravo povezani istim Duhom)  u nevidljivoj prisutnosti, u sve dane do svršetka svijeta. On je kao vjetar na dan Pedesetnice. Vjetru ne znamo polazište, ne znamo odakle dolazi i ne znamo zadnje odredište, gotovo nezaustavljivo dopire do svakoga prostora, a zapreke mogu tek ublažiti njegovo kretanje i ulazak. On se očituje u simbolu ulja kod krštenja, svete potvrde, svećeničkog ređenja koje prodire u kožu, tijelu daje gipkost, snagu i ljepotu. Duh Sveti rasplamsava, gori poput ognja, pročišćuje, preoblikuje, preobražava.

Kod apostola se ta preobrazba očitovala u razumijevanju riječi Božje i tumačenju te iste riječi Božjega otkupiteljskog plana svim ljudima. Govor jezika Radosne vijesti dopire do svakog ljudskog srca, koje je otvoreno Duhu. Živjeti poruku Radosne vijesti u svom vjerničkom životu bit će prepoznatljivo među svim narodima svijeta i među svim jezicima zemlje.