Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ Oni rekoše: „Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.“ Kaže im: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Šimun Petar prihvati i reče: „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga.“ Nato Isus reče njemu: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: TKO JE ISUS KRIST?

Za povjesničare povijesna osoba koja je živjela prije dvije tisuće godina. Za filozofe veliki učitelj i osnivač religije koja se naziva kršćanstvo. Za ateiste neki Židov koji je zbog pobune protiv židovske religije i okupatorske vlasti tragično skončao život. Različiti ljudi, različiti pogledi.

Na Isusovo pitanje: Što vi kažete tko sam ja?“ vjernik odgovara: Isus Krist je Sin Božji! Utjelovljeni Bog koji je začet po Duhu Svetom, rođen od djevice Marije. Živio je na zemlji 33 godine. Posljednje tri godine je nastupao javno i snažno. Okupio je dvanaest učenika koje proziva apostolima (poslanicima). Obilazi gradove i sela, poučava, ohrabruje, tješi i liječi slabe i bolesne, čini čudesne znakove koji se protive ljudskom znanju i sposobnosti. Naučava da je Bog dobri i milosrdni Otac koji ljubi svu svoju djecu bez obzira na boju, rasu, spol, opredjeljenje. Naučava da postoji Nebesko kraljevstvo koje je vječno i nadilazi sva zemaljska kraljevstva. To kraljevstvo osvaja se nakon smrti kroz koju sva stvorenja moraju proći a uvjet za ulazak su djela ljubavi, milosrđa, poniznosti i čistoće srca. To kraljevstvo započinje već ovdje na zemlji a ispunjava se u vječnosti. Zbog svoje nauke i stavova osuđen je od sunarodnjaka, osobito vjerskih vođa na strašnu smrt pribijanja na križ. On u naprijed naviješta da će uskrsnuti treći dan, što se stvarno dogodilo, o čemu svjedoče brojni susreti nakon čudesnog izlaska iz groba. Na posljednjoj večeri daruje svoju trajnu prisutnost među ljudima u posvećenom kruhu i vinu koji postaju u svetoj žrtvi – misi njegovo tijelo i krv nama za hranu i piće.

Svojim sljedbenicima, koje je prozvao Crkvom daruje zapovijed ljubavi: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!“ Ta je zapovijed glavni moto i pokretač Crkve. Ostavio je i predložak kako se treba moliti u molitvi koju je on sročio: „Oče naš!“ Najprije podati slavu Bogu od kojega dolazi svako dobro a onda moliti za naše svakodnevne životne potrebe, hranu, odjeću, posao, zdravlje. Sve to staviti u Božje ruke i onda je molitva uslišana. Ostavio je svoje učenike ojačane Duhom Svetim da budu njegovi propovjednici i djelitelji svetih tajna koje nazivamo sakramenti.

Tu zadaću danas imaju biskupi i svećenici kao nasljednici apostola. Vjera u Isusa Krista, raspeta i uskrsla, te život po njegovoj zapovijedi put su do vječne sreće u nebu. To su samo neke Istine o Isusu Kristu jer nemoguće je sve izreći našim običnim ljudskim riječima. Zato kažemo s Petrom: „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga Živoga!“