Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’ Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Široka i uska vrata

Vrata, porta, imaju ulogu čuvati ulaz u kuću ili omogućiti izlaz onima koji je napuštaju. Vrata su u službi korisnika i vrijede samo toliko koliko se ljudi njima koriste. Mogu biti od raznih materijala pa i raznih oblika i veličina no svrha im je uvijek ista propuštanje ili zadržavanje prolaznika. Kad prođe vrijeme ulaska vrata se zatvaraju i oni izvana ne mogu ući a i oni iznutra ne mogu izaći.

Kad Isus govori o vratima služi se njemu svojstvenim govorom u prispodobama. Uska vrata naglašavaju kako se za ulazak treba dobro potruditi i da na njih ne grne mnoštvo, masa, razularena rulja, nego pojedinci koje domaćin smatra dostojnima primiti u svoj dom. Trud za ulazak na uska vrata govori o tome kako je potrebno zavrijediti povjerenje i milost domaćina. Nasilnici, buntovnici, osvajači, ne mogu razvaliti uska vrata jer su ona lako i sigurno branjena.

Široka vrata u prvi mah privlače jer je ulazak dosta lagan i ne treba se posebno truditi da se kroz njih prođe. Zato oni koji ne žele uživati u radostima prolaza kroz uska vrata i sve blagodati domaćina biraju široka vrata. Da bi se uska vrata otvorila za ulazak potrebno je znati lozinku koju je domaćin postavio kao prepoznatljivi znak a to su: djela ljubavi i milosrđa, vjernost, poštenje, iskrenost, poniznost te istinsko povjerenje u domaćina Oca nebeskoga. Pred zatvorenim vratima neće koristiti nikakvo dozivanje i zapomaganje jer vrijeme je isteklo. Ako za života nisi imao vremena i ljubavi za Boga i ljude sada Bog nema za tebe!