Jesenski susret župnika sjemeništaraca s odgojiteljskim timom

U prostorijama Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu na Šalati, u ponedjeljak 6. studenog održao se prema planu i programu rada Sjemeništa susret odgojitelja sa župnicima sjemeništaraca.
               
Susret je započeo u 10 sati molitvom i pozdravom rektora sjemeništa, preč. Matije Pavlakovića koji je iznio i dnevni red susreta. Na samom početku pozdravio je okupljenih 19 župnika sa područja Zagrebačke crkvene pokrajine i Đakovačko-osječke nadbiskupije koja ima 7 sjemeništaraca u odgojno-obrazovnoj formaciji u Zagrebu.

Predstavio je novi odgojiteljski tim koji je od ove školske i vjeronaučne godine započeo rad u sjemeništu te naglasio ciljeve rada sjemeništa u ovoj novoj školskoj godini koji će se ostvarivati u trostrukom smjeru: nastavak promocije sjemeništa, nastavak dobre suradnje sa Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom i život u sjemeništu.

Također je predstavio broj sjemeništaraca po nad/biskupijama (42) i godinama obrazovanja te iznio različite izazove s kojima se odgojitelji u sjemeništu, u odgojno-obrazovnom procesu, susreću, kao i očekivanja koja odgojitelji imaju od župnika sjemništaraca za vrijeme ljetnih praznika kada su sjemeništarci u svojim obiteljima.

Također, potaknuo je župnike na tješnju povezanost s roditeljima sjemeništaraca. Nakon uvodnog slova prečasnog Rektora, uslijedio je izvještaj o planu i programu duhovnog života u sjemeništu kojeg je iznio novi duhovnik sjemeništa vlč. Petar Mlakar, svećenik Varaždinske biskupije.

Pozdravivši okupljene župnike i čestitajući im što unutar svojih zajednica imaju sjemeništarca potaknuo ih je na molitvu za nova duhovna zvanja. Naglasio je kako je duhovni život u sjemeništu konstruiran na godišnjem, mjesečnom, tjednom i svagdanjem planu.

Od godišnjih duhovnih vježbi, mjesečnih duhovnih obnova, vikenda u sjemeništu kojima se promovira život sjemenišne zajednice do svakodnevnih molitvenih točaka kojima se izgrađuje duhovni život dječaka u sjemeništu te posebnog karitativnog elementa kojim je sjemenište posebno ponosno, a odnosi se na rad sjemeništaraca u Jukićevoj ulici kod sestara Misionarki ljubavi Majke Terezije.

Nakon izlaganja duhovnika uslijedio je nagovor prof. Ljube Duvnjak, nove ravnateljice u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu te dosadašnje vjeroučiteljice u Tehničkoj školi u Zagrebu, koja je progovorila na temu “Izazovi i perspetkive sjemeništaraca u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji i Tehničkoj školi u Zagrebu”.

Potom je uslijedila plodonosna diskusija na zadanu temu između župnika sjemeništaraca i nove ravnateljice. Nakon kratke pauze uslijedio je izvještaj razrednih odgojitelja vlč. Mate Malekinušića, prefekta I. i II. godine te vlč. Gorana Bužaka, prefekta III. i IV. godine o sjemeništarcima dajući naglasak na intelektualnom i moralnom razvoju dječaka koji su im povjereni te problemima s kojima se susreću u procesu odgajanja sjemeništaraca. U sklopu ove točke okupljenim župnicima predstavio se vlč. Malekinušić, svećenik Sisačke biskupije i od ove godine novi odgojitelj u sjemeništu.
               
Prije molitve Srednjega časa u sjemenišnoj kapeli, uslijedila je rasprava te zajedničko promišljanje o unapređivanju odnosa župnici sjemeništaraca-odgojitelji u sjemeništu.

Posebno je pozdravljen novi projekt u ovoj školskoj i vjeronaučnoj godini, a koji se odnosi na jednomjesečne dolaske župnika sjemeništaraca u sjemenište, koji predvodeći sv. misu okupljenim sjemeništarcima svjedoče o svom duhovnom pozivu i odluci za svećeništvo.

Također, župnici su pohvalili prošlogodišnji rektorov angažman tijekom ljetnih praznika, kroz koje je posjetio župe i obitelji povjerenih mu sjemeništaraca iz svih nad/biskupija iz kojih dolaze u sjemenište. Susret je završio zajedničkim objedom sudionika i susretom sa sjemeništa