Kardinal Bozanić o pripremi za brak i pastoralnom praćenju mladih obitelji

Kardinal Josip Bozanić, na susretu sa djelatnicima Međubiskupijskih sudova u Zagrebu u utorak 14. ožujka 2017. prigodom otvaranja nove sudske godine, istaknuo je da su članovi Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije za vrijeme drugog zasjedanja promišljali o značenju kršćanskog braka i bračnih obaveza te pripravi zaručnika za bračni poziv.

Kardinal je upozorio da u današnje vrijeme postoji opasnost da se u brak uđe pomalo nespremno, ponekad bez dublje i ozbiljne svijesti o značenju kršćanskoga braka i bračnih obveza.

“Svjesni smo da živimo u vrlo zahtjevnom vremenu, kako za obitelj tako i za pastire, stoga je potrebno da pastoralna priprava zaručnika bude organizirana kao hod vjere, odnosno u slučaju osoba koje ne vjeruju ili čija je vjera slaba, zanemarena, neformirana ili manjkavo odgajana ili zaboravljena, kao hod prema vjeri. Osim već postojećih putova, modela priprave za ženidbu i njezinih sadržaja, bilo za sakramentalni vid ženidbe bilo za naravni vid ženidbe, ispred nas je izazov da se zaručnicima omogući djelatno sudjelovanje kroz razgovor, rad u skupinama i kroz molitvu (dani sabranosti i molitve, duhovne vježbe za zaručnike). Apostolska pobudnica Familiaris consortio govori o putu priprave »nešto slično kao kod katekumenata« (FC, 66)”, rekao je Kardinal Bozanić.

Na temelju Radnog dokumenta Sinode i više iznesenih intervenata za vrijeme drugog zasjedanja Sinode, može se sažeti da je priprava za ženidbu zadaća svekolike biskupijske zajednice te da je prigodno i povlašteno vrijeme evangelizacije zaručnika. Stoga je osobiti izazov, naglasio je Kardinal, osim već postojećih putova i modela priprave za ženidbu, zaručnicima omogućiti i neke nove te pripravu za ženidbu organizirati »poput katekumenata«, kao što je to predvidjela i apostolska pobudnica Familiaris consortio i sinodalni oci na prošle dvije biskupske Sinode, a imajući u svijesti da su kvalitetni putovi priprave za ženidbu najbolje sredstvo prevencije njezine ništavosti.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije