KRIST KRALJ (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: JA SAM KRALJ

Zamislimo tužnu zbilju Isusa pred Pilatom. Pilat na vrhuncu svoje političke karijere i moći sjedi na prijestolju kao upravitelj rimske pokrajine, okružen tjelesnom gardom a pred njim stoji odrpanac u poderanoj haljini, svezanih ruku, izranjena lica ali čvrsta i jasna pogleda. Pilat upire u njega začuđen pogled, ne može vjerovati da ga zbog takvog skitnice uopće uznemiravaju, ali poštujući propise i iskazujući vjernost svome rimskom caru postavlja pitanje na koje ni sam ne očekuje odgovor. Ostaje zatečen Isusovim odgovorom iz kojega otkriva kako je taj osuđenik pred njim doista uvjeren u ono što govori. „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta!“ Kako to može shvatiti jedan rimski dostojanstvenik koji je uvjeren da je njegov car ujedno i božanstvo. Kakav drugi svijet, kakvo kraljevstvo istine i pravednosti. Zemaljska kraljevstva temelje se na snazi i sili vojske, na moči oružja, na strahovladi a ne na istini i pravednosti. No Isus je veoma ozbiljan. On ponavlja tvrdnju: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta, ono se temelji na istini i pravednosti“.

Isusovo kraljevstvo: Sukladno shvaćanju onoga vremena Isus koristi slike svim ljudima poznate da im približi istinu o nebeskom kraljevstvu. Kralj je u očima puka vrhunac vlasti, časti, moći i sile. Apsolutni gospodar. Govoreći o nebeskom kraljevstvu i sebi kao kralju naglašava veličinu Božjeg plana spasenja. Bog nije neki vladar koji ovisi o zemaljskim moćnicima, o njihovim raspoloženjima i igrama. Bog je apsolutni gospodar svega stvorenoga vidljivoga i nevidljivoga ali ne na sili i moći ovoga svijeta nego na istini i pravednosti. Za to kraljevstvo ne postoje privilegije, ono je jednako dostupno svima i otvoreno svima. Jedini uvjet ulaska jest ljubav, istina i pravednost. Nebesko se kraljevstvo ne kupuje novcem nego životom po Kristovim načelima.

A ta načela dostupna su svima pa i onima koji za Krista Isusa nisu čuli, ako žive po svojoj savjesti. Savjest je nadnaravni, Božji glas u čovjeku koji ga usmjerava prema trajnim vrijednostima a odvraća od prolaznih. Poštujući glas savjesti čovjek živi odgovorno prema Bogu, prema drugom čovjeku i prema prirodi i svemu stvorenomu svijetu. Zato Kraljevstvo Božje nije odavde gdje pojedinci gaze i ugnjetavaju većinu. Nije odavde gdje mala skupina ljudi raspolaže dobrima čitavog čovječanstva, gdje čovjek čovjeku postaje vuk umjesto prijatelj i drug.