Prva korizmena nedjelja (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« Riječ Gospodnja.

Komentar:Danas u Markovu Evanđelju vidimo da je Isus bio u pustinji četrdeset dana. Pustinja i četrdeset dana podsjećaju nas na povijest Izraelskoga naroda, koji nakon prelaska preko crvenog mora ulazi u pustinju i tamo biva kušan četrdeset godina. Tek nakon četrdeset godina provedenih u pustinji, gdje bila kušana njihova vjernost Bogu, Izraelski narod slijedeći Božje naputke i pouzdajući se u Njega, pobjeđuje kušnju i ulazi u Obećanu zemlju.

Nakon četrdeset dana borbe sa zlom i kušnjom Isus pobjeđuje! Vođeni Njegovim primjerom i mi smo pozvani živjeti našu pustinju, naših četrdeset dana Korizme, koji su prilika za rast i jačanje u vjeri. Ostajući ujedinjeni s Isusom, koji je pobijedio kušnju i mi ćemo izaći kao pobjednici u životnim kušnjama. Jer s Isusovom pomoći nemamo straha susresti se sa zlom i kušnjom. Činjenica da Isus pobjeđuje zlo i kušnju znak je za cijelo čovječanstvo – da Bog pobjeđuje Sotonu. Ako želimo pobijediti zlo, stavimo naš život i naše pouzdanje u Božje ruke.

Navještaj kraljevstva Božjega i poziv na obraćenje

Nakon što Isus pobjeđuje kušnju, naviješta Kraljevstvo Božje i poziva na obraćenje. Kraljevstvo Božje ostvaruje se u Isusu! Ne radi se o nekoj bliskoj budućnosti, nego o sadašnjosti, ono je već tu, sada, u ovome trenutku. Isusova je prisutnost kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju! Upravo je to potrebno učiniti kako bismo prihvatili Kraljevstvo Božje. Obraćenje dolazi od hebrejske riječi „šuv“, a znači promjenu smjera za 180° u pravom smjeru! Isus nas poziva odreći se onoga što nije u tom pravcu i slijediti Njegov put! Ako želimo pobijediti teškoće života, kušnje, zlo, neophodno je staviti naš život u Božje ruke i vjerovati u kraljevstvo Božje koje je sam Isus!

Upamtimo:

Duh nagna Isusa u pustinju

Bijaše u pustinji četrdeset dana

Približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!