Prva korizmena nedjelja (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.« I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Za puno čovještvo – treba se izboriti

Duh vodi Isusa u pustinju nakon krštenja na Jordanu. On živi u ozračju Duha. Kao Isus tako i svaki čovjek treba biti prožet Duhom. Znamo tko je Napasnik: sotona, đavao, uosobljeno zlo, po staroslavenskom vrag, to jest najveći čovjekov Neprijatelj.

Đavao nudi Kristu svoje metode: imati – vladati – moći.  One se na ovaj ili onaj način pojavljuju u povijesti svijeta, Crkve, svakog čovjeka, pa i kršćanina. Napast je zapravo u tom:

imati pošto – poto;

vladati makar uz cijenu da služiš Đavlu;

– moći samo da ovladaš ljudima.

Krist je imao svoj put. On se ne da zavesti da ljudima poda „kruha i igara“ a kamoli da se „dočepa“ vlasti, makar i od Đavla.  Ne prihvaća da zavlada ljudima zapanjujućom moći, gotovo na silu podlažući ih sebi. Njegov je put dragovoljno vršenje volje Očeve; put zajedništva, vjere i ljubavi s Bogom. Do srca svojih podanika on ne dolazi nikakvim pritiskom: on očekuje njihovu ljubav i privrženost odmila.

Na početku Korizme Crkva nam doziva u svijest spasonosnu snagu Božje riječi kojom Isus nadvladava Napasnika. Ujedno nas opominje: hoćemo li se očovječiti trebamo se za to izboriti. Sredstva za borbu koja nam Isus nudi po Crkvi su: post, molitva i djela ljubavi. 

Post se sastoji prvenstveno u tome da se odričemo svih loših navika, svake navezanosti na bilo koga ili bilo što, te odgovorno i suvereno gospodarenje strastima i požudama.

Molitva podrazumijeva uzdizanje Duše prema Bogu, razmatranje njegove Riječi i života po njoj. 

Djela ljubavi usmjeravaju nas prema drugim ljudima osobito onima koji su u životu prikraćeni za osnovna dobra da bi živjeli dostojno čovjeka.

Neka Isusova odlučnost i nas učvrsti u snazi vjere da znademo Napasniku odlučno odgovoriti i odbiti njegove zamamne ponude. Četrdeset dana – punina vremena u kojoj možemo iskorijeniti svaku opačinu staroga čovjeka i obući novoga čovjeka po Isusu Kristu. Uđimo radosni u vrijeme duhovne obnove a Gospodin neka blagoslovi naš hod.