Prva nedjelja došašća (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus učenicima svojim: „Pazite! Bdijte, jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki otputova pa ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakome svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdi.  Bdijte dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi, ako iznenada dođe, našao pozaspale.“ „Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!“ Riječ Gospodnja.

Noćni čuvar

Andrija je bio građevinski poduzetnik. Imao je veoma jaku tvrtku i puno zaposlenih. Prema svojim je radnicima bio pošten i pravedan; na vrijeme je isplaćivao plaće, imao je razumijevanja za bolovanja i obiteljske probleme, davao radnicima Božićnice ali je za uzvrat od njih tražio maksimalno zalaganje i odgovornost na radu. Jednom je pogodio izgradnju velikog poslovnog centra za nekog stranog investitora. Danima su dovozili kamionima građu na gradilište i bilo je potrebno zaposliti noćnog čuvara da pazi na gradilište, strojeve i materijal kad radnici odu svojim kućama. Između puno prispjelih molbi odabrao je jednog siromašnog čovjeka koji već dugo nigdje nije radio i teško je prehranjivao obitelj. Rekao mu je: „Imam potpuno povjerenje u tebe. Posao je naporan i odgovoran ali je i plaća poštena. Odgovaraš za sva materijalna dobra na gradilištu kao da su tvoje vlasništvo.“ Čuvar sav sretan zdušno se dao na posao. Marljivo bi noću obilazio gradilište, provjeravao svaki šum ili sumnjivi zvuk. Jedne su ga večeri posjetili prijatelji. Donijeli su vina i proslavili novo radno mjesto. Čuvar se napio i zaspao. Pred zoru, vračajući se s puta građevinski poduzetnik skrene na gradilište da vidi što se napravilo u njegovoj odsutnosti. Veoma se iznenadio i razočarao kad je čuvara našao kako pijan spava na daskama. Probudio ga je i na mjestu, bez obrazloženja, mu dao otkaz. Radnik je kasnije dolazio nekoliko dana moliti za oproštenje, čak je poslao i suprugu, ali poslodavac je bio neumoljiv. „Ja sam te zaposlio da bdiješ a ne da piješ! Izgubio si moje povjerenje i dobar posao!“

Tko može optužiti ovoga poslodavca? Tko može optužiti Isusa kada poziva na budnost. U njegovoj opomeni sadržan je poziv na odgovornost života i korištenja vremena. Svaki će od nas jednom morati položiti račun za upravljanje darovima koje smo primili. Naša uspavanost može biti veoma kobna. Pogotovo svako odgađanje promjene života i ponašanja prema Bogu i ljudima može biti veoma pogubno. Vrijeme je kratko i nitko od nas ne može, uljuljan u prividnu sigurnost, nastaviti spavati. Došašće nas poziva na budnost, jer već sam naziv toga svetog vremena govori nam da Bog neprestano dolazi. Budnost u iščekivanju su naša dobra djela, naše povjerenje u Njega, naša molitva, naše zornice, naš post i pokora, naša ljubav i dobrota. Jedino tim i takvim budnim životom moći ćemo u Božićnoj noći zapaliti svjetlo ljubavi i topline u skromnoj betlehemskoj štalici. Ne smijemo podleći zamkama potrošačkog mentaliteta i Došašće pretvoriti u jurnjavu po trgovinama i gomilanju nepotrebnih gluposti nego pronaći malo vremena i obogatiti dušu istinskim vrijednostima koje će Gospodar kada dođe moći pohvaliti i nagraditi. Bdijte!