Prva samostalna akcija „Malo svjetlo u tami“

Ove godine po prvi puta u samostalnoj akciji župnog Caritasa pod nazivom „Malo svjetlo u tami“ prigodom svetkovine Svih Svetih želimo potaknuti župljane da kupnjom lampiona ta grobove svojih najmilijih učine i dobro djelo za žive.  Tako će vam i ove godine naš župni Caritas ponuditi lampione po cijeni od 10 kuna.

Samim time dvostruko darujete – najmilije pokojnike svijećom i molitvom, a one najpotrebitije materijalnom pomoći. Prikupljeni novac ići će u fond župnog Caritasa a prikupljeni novac bit će upotrjebljen za pomoć najpotrebitijima. Pomozimo jer dobro se dobrim vraća!