Razrješenja i imenovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji

U Zagrebačkoj nadbiskupiji odlukom kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog, došlo je do slijedećih imenovanja i razrješenja:

– Baršić Marko, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Vida Mučenika u Zagrebu – Petruševec te je imenovan upraviteljem župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri;

– Belak Ignacije, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Belčić Renato, nakon završetka svog mandata u Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije, gdje je od pape Franje imenovan posebnim misionarom milosrđa, vratio se u Zagreb i imenovan je župnikom u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče te nadbiskupijskim povjerenikom za župnu katehezu;

– Bendra Branko, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Berljak dr. Matija, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, ispunivši kanonsku dob, razriješen je službe kanonika i na vlastitu molbu umirovljen;

– Bobić Mario, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun te je imenovan studentskim kapelanom na Sveučilištu u Zagrebu;

– Bošnjak Mato, OP, razriješen je župničke službe u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Budinski Branimir, razriješen je službe upravitelja župe Krista Kralja u Domaslovcu te je imenovan župnikom u župi Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice;

– Budinšćak Ivica, ravnatelj UZUK-a, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom;

– Bužak Goran, svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije, razriješen je službe odgojitelja u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;

– Cujzek Ivica, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Dolić Josip, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Augustina Kažotića u Zagrebu – Peščenica;

– Dominić Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec;

– Draganović Mato, svećenik Sisačke biskupije, imenovan je župnikom u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu;

– Dukić Danijel, razriješen je župničke službe u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani, kao i ovlasti u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III te je imenovan župnikom in solidum u župi Sv. Petra u Zagrebu;

– Dukić Mario, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec te je imenovan odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Đurin Josip, svećenik Varaždinske biskupije, imenovan je odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Faltak mr. Željko, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je rektorom Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;

– Galeković Petar, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu i u župi Isusova Uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu;

– Golek Marinko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec i u Župi Svetih Anđela u Zagrebu – Savski Gaj te je imenovan privremenim upraviteljem župe Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec;

– Gretić mr. Ivan, zbog zdravstvenih razloga razriješen je župničke službe u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu te je imenovan župnikom in solidum u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu;

– Grgić Ilija, CPPS, imenovan je župnikom u župi Sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Cerju;

– Hačko Danijel, razriješen je službe upravitelja župe Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i službe župnog vikara u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mučenika u Brdovcu;

– Hačko mr. Tomislav, koordinator Trajne formacije za svećenike i vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u župi Isusova Uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu te imenovan urednikom Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije i pastoralnim pomoćnikom u župi Sv. Marka Evanđelista u Zagrebu;

– Horvat Igor, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi Sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;

– Hren Vlado, razriješen je službe rektora Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i službe duhovnog asistenta u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica i dana mu je dozvola da preuzme službu koju mu u Sisačkoj biskupiji dodijeli mons. Vlado Košić, biskup sisački;

– Jačmenica Franjo, razriješen je župničke službe u župi Sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Cerju te je imenovan rektorom Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i duhovnim asistentom u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica;

– Jagodić Branimir, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;

– Jelušić Zdravko, SJ, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Jonjić Ante, SAC, imenovan je župnim vikarom u župi BDM Kraljice Apostola u Zaprešiću;

– Kazoti Ante Augustin, OP, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Klarić Petar, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog Srca Marijina u  Zagrebu – Jordanovac;

–  Kočiš mr. Damir, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

–  Korade Franjo, SJ, razriješen je župničke službe u župi Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme te je imenovan pastoralnim pomoćnikom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Kordić Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ane u Zagrebu – Rudeš;

– Koren mons. Zlatko, razriješen je službe župnika moderatora u župi Sv. Blaža u Zagrebu, kao i službe povjerenika za pastoral braka i obitelji te je imenovan kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog;

– Košćak mr. Anđelko, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;

– Kovač mr. Marko, biskupski vikar za pastoral, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče;

– Kovačić Gojislav, župnik u župi Sv. Petra Apostola u Petrovini, imenovan je vršiteljem dužnosti dekana Jastrebarskog dekanata;

– Kralj Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri te je imenovan župnikom u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu;

– Kresonja Slavko, razriješen je župničke službe u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i imat će ovlasti župnika in solidum u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani;

– Kutleša dr. Mislav, docent na KBF-u, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral braka i obitelji. Ujedno će u nedjelje i blagdane pastoralno pomagati u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino;

– Kuzel Josip, razriješen je župničke službe u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani i imat će ovlasti župnika in solidum u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III;

– Leskovar David, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Lukačević Davor, CPPS, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;

– Lukić Ivan, razriješen je službe nadbiskupskog tajnika te je upućen u Rim na poslijediplomski studij duhovnosti;

– Lukić Izidor, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Marić Filip, dosadašnji privremeni upravitelj župe Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, imenovan je upraviteljem iste Župe;

– Medić Tomislav, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici;

– Mikec Ivan, župnik u župi Uznesenja BDM u Pregradi, imenovan je upraviteljem župe Sv. Mirka u Kostelu;

– Mikec gospodin Vladimir, voditelj Statističkog ureda Nadbiskupskog duhovnog stola, imenovan je tajnikom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

– Miklenić mons. Ivan, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog i arhiđakon Zagorskog arhiđakonata, razriješen je, na vlastitu molbu, s danom 31. kolovoza 2020. godine, službe glavnog urednika Glasa Koncila i službe vršitelja dužnosti direktora Glasa Koncila;

– Mikšić dr. Vlado, razriješen je službe supsidijara u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac te je imenovan povjerenikom za kulturna dobra i voditeljem Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije te rektorom crkve Krista Kralja na Mirogoju;

– Mostečak Dragutin, na vlastitu molbu, a zbog zdravstvenih razloga, razriješen je župničke službe u župi Pohoda BDM u Zagrebu – Čučerje i umirovljen;

– Nimac Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Anastazije u Samoboru;

– Novački Matija, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec te je imenovan župnim vikarom u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu i pastoralnim pomoćnikom u župi sv. Nikole Biskupa u Bistri;

– Pavlović dr. Anto, SJ, dodijeljen je na raspolaganje za pastoralnu službu u Zagrebačkoj nadbiskupiji te je imenovan upraviteljem župe Krista Kralja u Domaslovcu;

– Petrić Matej, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, a na Hrvatskim studijima nastavit će specijalizirani studij hrvatskoga latiniteta i književnosti;

– Petrčić Josip, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Potrebić Toni, razriješen je službe župnog vikara u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici te je upućen na studij za formatore za svećeništvo i posvećeni život na Centru Sv. Petra Favra pri Sveučilištu Gregorijana u Rimu;

– Premelč Luka, svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije, imenovan je odgojiteljem u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;

– Pušić Filip, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;

– Puškarić mr. Borna, razriješen je službe pročelnika Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, urednika Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije i službe rektora crkve Krista Kralja na Mirogoju te je imenovan župnikom moderatorom u župi Sv. Blaža u Zagrebu;

– Rađa dr. Jakov, poslijedoktorand na KBF-u, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja i promotor kršćanskih poziva, razriješen je službe izvanrednog duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu i službe propovjednika u Zagrebačkoj katedrali te je imenovan ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditeljem đakonske pastoralne godine;

– Režek Mirko, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Rukavina Tomislav, SJ, imenovan je upraviteljem župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme;

– Rušec Majk, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu te je imenovan župnim vikarom u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac;

– Skelin mr. Mislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac;

– Smrkulj Dragutin, razriješen je župničke službe u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu te je imenovan župnikom u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini;

– Spehnjak Marijan, trajni đakon, razriješen je službe povjerenika za pastoral sportaša te imenovan tajnikom nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral braka i obitelji.

– Stanić gospodin Branimir, zamjenik glavnog urednika Glasa Koncila, imenovan je glavnim urednikom Glasa Koncila i vršiteljem dužnosti direktora Glasa Koncila;

– Stojić Damir, SDB, razriješen je službe studentskog kapelana na Sveučilištu u Zagrebu te je imenovan župnikom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Šagud Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice te je imenovan nadbiskupskim tajnikom i pročelnikom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije;

– Šarc Dragutin, duhovni asistent sestara Karmelićanki BSI u Samostanu u Poredju, razriješen je župničke službe u župi Sv. Mirka u Kostelu;

– Šestak Tomica, nadbiskupijski ekonom, razriješen je službe zamjenika župnika u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu, kao i službe privremenog upravitelja in materialibus u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče;

– Šimunović dr. Josip, profesor pastoralne teologije na KBF-u i prebendar Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke, razriješen je službe ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i službe voditelja đakonske pastoralne godine te imenovan povjerenikom Zagrebačke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

– Škender mr. Tomislav, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM i u Svetištu u Mariji Bistrici, kao i u župi Sv. Andrije na Lazu, sa zadaćom da nastavi raditi na dovršetku doktorske disertacije;

– Škvorc Mladen, vicekancelar NDS-a, imenovan je nadbiskupijskim povjerenikom za udruženja vjernika laika u Crkvi;

– Špiranec dr. Tomislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Špoljar Pavao, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Šuflaj Stjepan, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Tanjić dr. Željko, nakon izbora što ga je prema Statutu HKS-a izvršio Senat, imenovan je rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta na novi mandat;

– Tomić Ivan Marija, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Toplak Dragutin, razriješen je župničke službe u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini i zbog zdravstvenih razloga upućen na bolovanje;

– Topolnjak Ivan, novozagrebački dekan i župnik u župi Svetih Anđela u Zagrebu – Savski Gaj, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec;

– Torbar Marko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Pohoda BDM u Zagrebu – Čučerje. Dok se ne uredi prostor za stanovanje u Čučerju, smještaj će imati u župnoj kući župe Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;

– Tušek Kristijan, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Anastazije u Samoboru te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral mladih, za pastoral sportaša i koordinatorom dušobrižništva za studente u Zagrebu. Smještaj će imati u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava gdje će vršiti i službu pastoralnog pomoćnika;

– Valentić Ivan, razriješen je službe nadbiskupijskog povjerenika za pastoral mladih i koordinatora dušobrižništva za studente u Zagrebu, kao i službe pastoralnog pomoćnika u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;

– Vidović Danijel, SDB, razriješen je službe upravitelja župe Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Vučak Ivan, upravitelj župe Presvetog Trojstva u Krašiću i župe Sv. Marije Magdalene u Oštrcu, imenovan je upraviteljem župe Sv. Mihaela Arkanđela i Sv. Ane u Gornjem Prekrižju. U povjerenim službama pastoralnu pomoć pružat će mu vlč. Juraj Prelec;

– Zovko Ivan, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu te je imenovan supsidijarom u župi Sv. Ivana Nepomuka u Stupniku – Lučko i bit će na duhovnu pomoć u Samostanu sestara Karmelićanki BSI u Hrvatskom Leskovcu;

– Zubović Šime, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Žižek Krešimir, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mučenika u Zagrebu – Petruševec;

– Žuljević Mikas Mihovil, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;