Slavlje Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova u obitelji

Nedjelja, slavljena kao Dan Gospodnji, ima izvor u Gospodinovu uskrsnuću. Zato ovaj dan slavimo kao Dan danâ, Dan u kojemu započinje hod vjere, hod Kristove Crkve, usmjerene prema daru vječnosti. U nemogućnosti sudjelovanja na slavlju euharistije u blagdanskoj okupljenosti Crkve, kršćanska se obitelj sabire u svome domu na razmatranje Božje riječi i molitvu kojom se sjedinjuje s uskrslim Gospodinom.


Predložak za slavlje Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova u obitelji satkan je od navještaja Božje riječi, molitvenih dijelova te tekstova razmatranja o otajstvu Uskrsnuća. Tekstovi su osmišljeni za molitveno slavlje u trajanju od 30 minuta.


Tekstove za slavlje možete preuzeti OVDJE.