Treća nedjelja došašća (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše:»Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja,nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.« Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju,a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje. Riječ Gospodnja.

Adventski vijenac ispred crkve 

KOMENTAR:Mi vjernici zaista imamo razloga za radost. Božja ljubav koja se pokazala u Isusu Kristu svjedoči da naša ljudska povijest ima svoj smisao. Kako god ona izgledala bezglava – s više zla nego dobra, s razbojničkim odnosima među pojedincima i narodima, s rušilačkim nagonima koji je često jači od nastojanja oko podizanja i napretka, s većom brigom oko toga tko će vladati nego oko toga kako će vladati, uza sve to mi znamo da je Krist pobijedio zlo i da ljudski rod ide prema boljoj budućnosti koja će završiti u slavnom trijumfu otkupljenja u dan pojave Kristove. Zar to ne unosi radost i u naša trpljenja i u našu ljudsku bijedu?

Zato naše bogoslužje odjekuje radosnom hvalom, radosnom pjesmom – jer Gospodin je blizu, Gospodin je s nama.Radošću u našem kršćanskom životu mi svjedočimo za više, duhovne ideale: da osim udobnog života na ovoj zemlji, osim radosti što ih pruža današnja civilizacija, postoji još nešto za što se isplati živjeti, raditi i trpjeti, i to živjeti, raditi i trpjeti u radosti. Ti se viši ideali temelje na našoj vjeri u Božji plan što ga ima s čovjekom – da čovjek u suradnji s Bogom gradi konačnu sreću ljudskoga roda u Bogu. Zato sav naš život i rad može i mora biti prožet radošću, jer znamo kamo on konačno vodi.