Trideset i treća nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talent te reče: ‘Gospodaru! Poznah te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talent tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talent i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: TALENTI!

Ne može se od jednog urođenika u prašumi očekivati da pozna prometne znakove i da zna upravljati automobilom. Ne može se od beduina u pustinjskom bezvodnom pijesku očekivati da se kupa svaki dan. Svaki je čovjek stavljen u određeno vrijeme i određeni prostor da ga oplemenjuje na svoj način i prema svojim mogućnostima. Isus to naziva talentima, darovima, sposobnostima. Ne može se očekivati od onoga tko je daleko od crkve i više desetaka kilometara a nema prijevoza da svake nedjelje sudjeluje na svetoj misi. No ono što Bog očekuje od svakoga bez obzira gdje živio i koje sposobnosti imao da se drži temeljnih Božjih zakona i po njima živi i djeluje. Ne smije urođenik ubijati životinje radi zabave nego samo za prehranu svoje obitelji. Ne smije beduin kad pronađe vodu u pustinji nakon što se osvježio zatrovati tu istu vodu da je drugi ne bi mogli koristiti. Ne smije vozač automobila bahatom vožnjom ugrožavati druge i s visoka gledati na njih zato što oni idu pješice. Sve su to darovi i sposobnosti primljene od Boga. Netko je spletom okolnosti primio više ali će se više od njega i tražiti. Netko je primio manje, ali je svejedno primio, zato se i od njega očekuje da svoje darove ili talente koristi odgovorno. Svaki onaj koji pametno koristi svoje sposobnosti i njima upravlja tako da budu na korist i njemu samome ali i drugima. Za takve Isus kaže: „Onomu koji ima još će se nadodati!“

Ako urođenik ubija više životinja nego što mu je potrebno, ponestat će drugima koji isto tako kao i on imaju pravo na život. Ako beduin zagadi vodu nakon što mu više ne treba uništava one koji za njom tragaju. Za takve Isus kaže: „Onomu koji nema oduzet će se i ono što misli da ima!“ Kome je puno dano puno će se od njega i tražiti. Zapamtimo: svatko od nas ima neke sposobnosti jer Otac nebeski nikoga nije stvorio beznačajnim. Ako u danim okolnostima koristimo te talente za dobrobit drugih a na slavu Bogu naša je plaća velika na nebesima.