Velika Gospa – Uznesenje B.D.M. na nebo

Velika Gospa – svetkovina je posvećena uznesenju blažene Djevice Marije na nebo. Kršćani su naslutili svojom vjerom da je Marija u slavi svoga Sina te su različitim naslovima slavili njezino uzdignuće. U sakramentaru pape Hadrijana I. (772.-795.) ovaj se blagdan po prvi put zove “Uznesenje svete Marije”, a u misnoj molitvi je istaknuta vjera da Isusova Majka jest završila zemaljski život, ali smrt nad njom nema onakvu moć kakvu ima nad tijelom ostalih smrtnika. Ispitavši tu vjeru Crkve papa Pio XII. (1939.-1958.) je 1950. godine proglasio dogmu o Marijinu uznesenju na nebo tijelom i dušom. Potaknuo je teologe i propovjednike da ovu istinu vjere povezuju s istinom o uskrsnuću tijela, te pokazuju uzvišeni poziv čovjeka kao tjelesnog i duhovnog bića u nebesku slavu.

Sveti oci i veliki naučitelji u propovijedima i govorima koje su držali puku na svetkovinu Bezgrešna uznesenja, o Marijinu uznesenju su govorili kao o nauku koji kršćanski vjernici već poznaju i usvajaju: njega su osvjetljavali i tumačili, njegov smisao i sadržaj produbljivali, objašnjavali osobito da se ovom svetkovinom slavi ne samo spomen da je tijelo Blažene Djevice Marije sačuvano od raspadanja nego da je i slavilo pobjedu nad smrću, i da je u nebu proslavljeno, po primjeru njezina Jedinorođenca, Isusa Krista.

Iz apostolske konstitucije “Predarežljivi Bog” pape Pija XII.

ČITANJA:  ČIT.: vl.: Otk 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45,10-12.16; 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

I. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola

Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.

I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj veliki, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.

I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan:

»Sada nasta spasenje i snaga

i kraljevstvo Boga našega

i vlast Pomazanika njegova!«

Riječ Gospodnja.

II.  Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.  

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih,

prvina usnulih!

Doista, po čovjeku smrt,

po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!

Jer kao što u Adamu svi umiru,

tako će u Kristu biti svi oživljeni.

Ali svatko u svom redu:

prvina Krist, a zatim koji su Kristovi,

o njegovu dolasku;

potom – svršetak,

kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu,

pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo,

svaku Vlast i Silu.

Doista, on treba da kraljuje

dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.

Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt

jer sve podloži nogama njegovim.

Riječ Gospodnja.

III. Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama

i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

Ta otkuda meni

da mi dođe majka Gospodina mojega?

Gledaj samo!

Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,

zaigra mi od radosti čedo u utrobi.

Blažena ti što povjerova

da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Tada Marija reče:

»Veliča duša moja Gospodina,

klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:

odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,

sveto je ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova

nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,

rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,

a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,

a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,

kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje

prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Marija je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu, s Bogom i u Bogu kraljica je neba i zemlje. Možda je tako daleko od nas? Nipošto! Upravo zbog toga što je s Bogom i u Bogu, veoma je blizu svakom od nas. Kad je bila na zemlji, mogla je biti blizu jedino nekim osobama. Budući da je u Bogu, koji nam je blizu, zapravo bliži od nas samih, Marija sudjeluje u toj Božjoj blizini. Budući da je u Bogu i s Bogom, blizu je svakom od nas, poznaje naše srce, sluša naše molitve, pomaže nam svojom majčinskom dobrotom, a darovana nam je – kao što je rekao Gospodin – kao prava majka, kojoj se možemo obratiti u svakom trenutku. Uvijek nas sluša, stalno nam je blizu, a budući da je Majka Sinova, sudjeluje u njegovoj moći i dobroti. Uvijek možemo povjeriti cijeli svoj život toj Majci, koja nije daleko nikomu od nas.

Benedikt XIV, Izvor: Živo vrelo

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.

Ne odbij nam molbe u potrebama našim,

nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi.

Djevice slavna i blagoslovljena,

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša!

Sa svojim nas Sinom pomiri,

svojemu nas Sinu preporuči,

svojemu nas Sinu izruči. Amen.