Započela sanacija oštećenja krovišta župne crkve

Na prijelazu sa petka na subotu 16. srpnja 2016.g. snažno nevrijeme popraćeno jakim vjetrom, oštetilo je krovište na župnoj crkvi, s koje je “odnijelo bakrenog krovišta”, po prvim uviđajima, barem trećinu lima. Potrebita je hitna sanacija.  Odmah u subotu se pristupilo privremenom pokrivanju krovišta najlonskom folijom kako bismo spriječili još veća oštećenja u čemu nam je zdušno pomogao DVD-e Zabok. Odmah smo kontaktirali limarke radinice na području naše Krapinsko-zagorske županije i prikupili tri ponude.

Na sastanku ekonomskog vijeća u nedjelju 17. srpnja kojem je prisustvovao uz članove vijeća i gradonačelnik gosp. Hanžek otvorene su tri pristigle ponude izvođača od kojih je izabrana najpovoljnija gosp. Dragutina Jurčeca iz Bedekovčine.

13775539_1048976848528883_6446385890823413861_n

13769559_1048977045195530_191949418398270412_n

Izvođenje radova povjereno je Limarsko-bravarskoj radionici Jurčec, Naselje Grbovec 21, Bedekovčina, koji je iste izvodio 2005.g. prema razrađenim i odobrenim tehničkim rješenjima.

Stručni poslovi kontrole kvalitete izvođenja radova sanacije, u smislu stručnog nadzora,  povjereni su Bening d.o.o.,Zabok.

13726790_1048981395195095_1887506820543117718_n

13776035_1049043705188864_2222528841881289058_n

13782112_1049043235188911_4917407184052071831_n

Radovi se izvode na postojećoj zgradi župne crkve, na način da se stari oštećeni lim ukloni i na odgovarajući način zbrine, a da se pokrivanje krova opet izvede ravnim pločama bakrenog lima sistemom pertlanja, zbog čega nije posebno rađena nikakva tehnička dokumentacija u obliku glavnog projekta. Kod izvođenja radova poštivat će se  pravila struke za limarske radove, te odredbe Zakona o gradnji (NN 153/13) i na temelju tog zakona doneseni Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, uz propisanu kontrolu radova od strane stručnih i za to ovlaštenih osoba.

Vjerujemo da ćemo zagovorom sv. Josipa te dobrotom vjernika kao i gradskih i županijskih institucija barem djelomično prikupiti potreba novčana sredstva za sanaciju krovišta.