Budi volonter na SHKM-u u Zagrebu

Grad Zagreb i Zagrebačka nadbiskupija domaćini su jedanaestoga Susreta hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 9. i 10. svibnja sljedeće godine. Budući da organizacija Susreta iziskuje puno vremena i truda, za njegovu su uspješnu realizaciju potrebni mnogi volonteri koji su spremni uložiti svoje vrijeme te Suret (u)činiti posebnim.

Uloga volontera je s ljubavlju služiti drugima, staviti se na raspolaganje u pripremi i organizaciji aktivnosti u župi i Nadbiskupiji. Za volontere na Susretu mogu se prijaviti mladi između 18 i 30 godina, a za volontere u župi mogu prijaviti mladi između 16 i 30 godina. Prijavljuje se putem prijavnica na: bit.ly/prijavnicaSHKM do 31. siječnja 2020., a svi mladi koji se prijavljuju trebaju biti s područja Zagrebačke nadbiskupije (koji žive ili studiraju/rade u Zagrebačkoj nadbiskupiji).

Svi volonteri obvezni su sudjelovati na pripremnom susretu u svom arhiđakonatu. U pripremnome razdoblju potrebno je pomoći svome župniku u animiranju i pripremi župljana za SHKM što uključuje vođenje i sudjelovanje na katehezama za Susret, sudjelovanje na pripremnom susretu u arhiđakonatu, animiranje župljana da se prijave za pružanje smještaja, prikupljanje prijava i sl. U župama će biti potrebno pripremiti i program za subotu navečer za što će upute doći naknadno. Na SHKM-u će volonteri imati različita zaduženja od pripreme liturgijskog prostora, podjele ručka, čišćenja i sl. Volonterima na Susretu javit će se koordinatori pojedinih sektora nakon završetka prijava.

Detalje o održavanju pripremnih susreta u arhiđakonatima, uz sve dodatne informacije, možete pronaći na stranicama Nadbiskupije i Pastorala mladih, dok sva pitanja možete uputiti na e-mail adresi shkm2020@zg-nadbiskupija.hr te na 01/4894 866.

Odvaži se i prijavi se! Budi volonter na zagrebačkome SHKM-u!