Druga nedjelja došašća (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.« Riječ Gospodnja.

IVAN KRSTITELJ PROROK NADE

Ivan Krstitelj donosi nadu jer je njegovo poslanje od Boga a ne od ljudi. On pobuđuje nadu kao snažna i čvrsta osoba ne štedeći nikoga pred Božjom istinom. Njegov nastup, njegova odjeća, hrana, njegov glas i stas – sve se uzdiže nad svagdašnjicom, sve je usmjereno k nadi u nešto više, onostrano, vječno. Ivan pobuđuje nadu, jer govori o pšenici koja će sigurno biti spremljena u Božje žitnice. Ali Bog ne traži od nas sjemenke nego plodove obraćenja. Glavna Ivanova nada je Onaj koga navješćuje.

Doći će Netko, sigurno će doći koji je veći od njega i od svih nas. Doći će da nas krsti Duhom Svetim i ognjem. Ivan nipošto ne miluje. Ni rukom ni riječima. Njegov štap, njegov korak i glas oštro udaraju. Ponekad čak i prijeti, ali samo zato da  probudi, otrijezni i izazove pokoru. A sve to radi nade. Svi naši Adventi i Božići dani su nade.