Druga nedjelja došašća (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju:   U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ Ovo je uistinu onaj o kome proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: „Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, počistit će svoje gumno i skupiti žito u žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.“ Riječ Gospodnja.

john-baptist2b

Komentar: ŽITO I PLJEVA

Prorok, profeta = čovjek koji je svoj život posvetio osluškivanju i prenošenju Božje poruke čovjeku, narodu, ljudima sa svrhom da se pojedinci i zajednica okrenu od sebe Bogu i tako postignu spasenje za vječnost. Poznati su brojni proroci u Židova kako oni pravi tako i oni samozvani, lažni. Pravi proroci u srcu i jeziku imaju dobrobit naroda dok lažni imaju neke svoje interese i koristi; često slavu, novac, položaj…

Ivan Krstitelj: Posljednji i najveći prorok; zbog svoga predanja Bogu i radosti prepoznavanja dolaska Božjeg u Isusu iz Nazareta među ljude. Od kuda Ivanu snaga i nadahnuće? Svoj je život potpuno podložio volji Božjoj. Odbacio je od sebe sve što bi ga u toj odluci moglo zaustaviti. Od odjeće do hrane. Odijevao se veoma skromno, neopterećen da odjelom uljepša svoje tijelo ili ostavi veći dojam na slušatelje. Imao je na sebi samo ono nužno što mu je čuvalo čednost i štitilo od hladnoće i vrućine. Hranio se onim što je pronašao u prirodi. Mogao je s toga vjerodostojno svjedočiti da ljudi previše novaca i vremena troše na vanjštinu, da ugode sebi a zanemaruju druge. Nije ovisio o nikome osim o Bogu i zato je slobodno govorio.

Nije ustao protiv nikoga, premda je njegov govor bio britak poput mača. Oni koji su imali hrabrosti zaviriti u svoju nutrinu i spoznati istinitost Ivanova navještaja tražili su od njega krštenje vodom u rijeci Jordanu. I kod krštenja Ivan propovijeda onoga koji je već među njima i koji će ih krstiti Duhom Svetim, na potpuno oproštenje grijeha i rađanje novog čovjeka iz vode i Duha. Oni koji ga prepoznaju i prihvate bit će kao fina pšenica za kruh svijeta, gladnog istine. No i pšenicu treba mljeti mijesiti i peći. Oni koji ga ne prepoznaju, ili ga namjerno ne prihvate, bit će kao pljeva koja ne služi ničemu osim da se njome nahrani vatra.

Spoznati svoju krhkost i grešnost i prepoznati Krista u svakom vremenu pohođenja znači razumjeti Ivanovo propovijedanje.