Druga nedjelja po Božiću (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja.

KOMENTAR:      U tajni Božića sastaje se božansko s ljudskim; nebo i zemlja se povezuju, Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.” Isus Krist vječna riječ Božja, uzima naš ljudski život. Bog silazi u obličju sluge i roba, da budemo oslobođeni od ropstva grijeha i smrti i postanemo djeca Božja!

Zar nismo mogli biti otkupljeni na drugi način a ne po utjelovljenju Sina Božjega i po njegovoj patnji i smrti na križu? Sigurno! Božje mogućnosti, da nam daruje spasenje, neograničene su. Ipak to je bilo najprimjerenije, da nas je Bog na taj način otkupio, da je On sam postao jedan od nas. Želio je biti čovjek, da bismo primili udio u njegovoj božanskoj naravi. Tako se izvršava čudesna razmjena: Bog prihvaća naše, da mi možemo prihvatiti njegovo. To je tajna ljubavi, koja nije mogla biti veća!  Došao je na svijet u štali kao malo dijete, rođen od Marije Djevice. U Njega vjerujemo, Njemu se klanjamo – On je naš život, spasenje, sada i u vječnosti. ”

Fra Jozo Župić