Izabrani članovi Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Početkom mjeseca studenoga završeni su izbori za članove Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Povjerenici za izbor članova Sinode su na temelju poziva zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića te na temelju čl. 7 Pravilnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije izabrali ukupno 85 članova u pojedinim zajednicama vjernika.

U narednim će danima, također prema čl. 7. Pravilnika, Nadbiskup imenovati dekretom sve članove Sinode.

Članovi Sinode birani su u sljedećim pojedinim zajednicama:

1. Predstavnici/ce ustanova posvećenoga života, družbi apostolskog života i svjetovnih ustanova (14)
2. Svećenici svakoga dekanata u Nadbiskupiji (21)
3. Trajni đakoni (1)
4. Predstavnici vjernika laika svakoga dekanata u Nadbiskupiji (21)
5. Vjeroučitelji s trajnim kanonskim mandatom u svakom arhiđakonatu Nadbiskupije (5)
6. Bogoslovi Zagrebačke nadbiskupije (2)
7. Nastavnici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (2)
8. Nastavnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (1)
9. Nastavnici Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1)
10. Predstavnici mladih u svakom arhiđakonatu Nadbiskupije (10)
11. Predstavnici vjerničkih društava, udruga i crkvenih pokreta koji su kanonski priznati i djeluju na području Nadbiskupije (7).

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije