Križni put po župi na Veliki petak

Tradicionalno, na inicijativu župnika vlč. Marijana Culjaka, na Veliki petak ove godine s početkom u 11.30 sati župljani župe sv. Jelene Križarice u Zaboku okupljaju se na pobožnost križnoga puta po župi. 

PLAN SA POSTAJAMA KRIŽNOGA PUTA

1. Postaja kod Gorupa
2. Postaja kod Leža u Humu
3. Postaja raspelo u Lugu
4. Postaja sv. Antun
5. Postaja Raspelo kod križanja za Grabrovec
6. Postaja Vodosprem
7. Postoja raspelo kod motokrosa
8. Postaja kapelica Srca Isusova
9. Postaja kapelica TisanićJarek
10. Postaja Kapelica Repovec
11. Postaja Lovački dom
12. Postaja kapelica Sv, Obitelji Jakuševec
13. Postaja kapelica u Pavlovcu
14. Postaja župna crkva

Vrhunac i kraj križnog puta završava sa obredima Velikoga Petka u našoj župnoj Crkvi sv. Jelene Križarice.

Uz pjesmu, molitvu i druženje obići će najljepša raspela i kapelice naše župe, upoznati kraj u kojem živimo, te tako provesti dan u druženju s Bogom i ljudima, posebno pozivamo mlade i firmanike na aktivno sudjelovanje.