Krštenje Gospodinovo

NEDJELJNO EVANĐELJE Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: „Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“ Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Netko je jednom zapisao: „Božje milosrđe uvijek silazi dublje od dubine u koju pada ljudska bijeda.“ Isusovo krštenje zbilo se, prema najstarijoj predaji, na mjestu Betabara, gdje je Jošua, predvodeći Izraelski narod, prešao rijeku Jordan i ušao u zemlju obećanja. To mjesto je geološki tako oblikovano da je vjerojatno najdublja točka na zemljinoj površini. Nalazi se četiristotinjak metara ispod razine mora. Pozornome promatraču ovdje i priroda ima što poručiti. Bog u Isusu Kristu silazi s nedostupnih visina i spušta se u najdublju čovjekovu dubinu da bi ga izronio, izvukao iz propasti u koju je potonuo svojom krivnjom i teretom grijeha. Ivan poziva na krštenje obraćenja. Uranjanje u vodu rijeke označava umiranje dosadašnjem životu grijeha i otpadništva od vjere a izranjanje označava novi početak. Život po Bogu.

I sam Isus iz Nazareta staje u povorku pokornika i pokajnika koja pomalo ide u susret Ivanu. U trenutku Isusova izranjanja iz vode ispunjena je davno izrečena Izaijina molitva: „O, da razdreš nebesa i siđeš…“ Zatvoreno nebo do sada je činilo razdjelnicu između Boga i čovjeka a otvoreno nebo pokazuje Božju prisutnost u ljudskom životu. Završeno je vrijeme neprijateljstva i Božje šutnje. Započinje Isusovo doba, doba milosrđa a ne kazne, to je procvat spasenja a ne svođenja računa. S neba se čuje rečenica: „Ti si Sin moj, Ljubljeni. U tebi mi sva milina.“ Tu bi rečenicu trebali urezati duboko u svoje srce i nikada ju ne zaboraviti, ni onda kad nam je najteže. Svakome od nas na našem krštenju Bog je izgovorio tu rečenicu: Ti si moje ljubljeno dijete!Isusov silazak u vode Jordana otajstven je događaj kojim Isus objavljuje da u „izvor spasenja“, u Boga i njegovo milosrđe, želi uroniti svakoga čovjeka.

Ako se krštenje vrši uranjanjem, vjera je život u uronjenosti u Boga. Uronjenost preobražava, mijenja, rastvara tvrdoću i odnosi nečistoću. Krsna novost preporađa nas da budemo nova stvorenja i dionici božanske naravi. Svakodnevno uranjati u tu novost života znači hodati putem vjere, započetim u daru krštenja.