Mons. Tomislav Subotičanec imenovan generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je u petak 5. srpnja 2019. godine moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola mons. Tomislava Subotičanca generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije zbog pastoralnih potreba i kako bi povjerenu službu moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola vršio osnažen prikladnim ovlastima.

U Zagrebačkoj nadbiskupiji je praksa da su pomoćni biskupi ujedno i generalni vikari. To su pomoćni biskupi mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski. (usp. kan. 475)

Osim općih ovlasti koje generalnom vikaru pripadaju prema Zakoniku kanonskog prava (kann. 478-481.), mons. Subotičancu se prema Dekretu, radi učinkovitijeg djelovanja Nadbiskupskog duhovnog stola, posebno povjerava briga da prema Nadbiskupovim uputama usklađuje poslove svih ureda i tijela Nadbiskupskog duhovnog stola.

Snagom službe generalnom vikaru Tomislavu Subotičancu pripada i naslov monsinjor.

Životopis mons. Tomislava Subotičanca:

Mons. Tomislav Subotičanec rođen je 17. srpnja 1973. godine u Zagrebu od oca Stjepana i majke Jasne, r. Bakov. Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja u Osnovnoj školi “Sesvetski Kraljevec”, 1988. upisao je Školu za zubne tehničare pri Zdravstveno-obrazovnom Centru u Zagrebu koju je završio 1992. godine. Ujesen 1993. godine upisao je KBF u Zagrebu i ušao u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište kao kandidat Zagrebačke nadbiskupije.

Nakon završenoga teološkog studija i bogoslovske formacije, 10. lipnja 2000. godine zagrebački nadbiskup Josip Bozanić zaredio ga je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Mladu misu slavio je u svojoj župi Sesvetska Sela 2. srpnja 2000. godine. Od 1999. do 2000. godine obavljao je đakonsku pastoralnu službu u Župi sv. Nikole biskupa u Krapini. Od 2000. do 2002. obnašao je službu župnoga vikara u Župi sv. Nikole biskupa u Krapini i Uzvišenja Sv. Križa u Svetom Križu Začretju. U Župi sv. Mateja apostola i evanđelista u Zagrebu-Dugave službu župnog vikara obnašao je od 2002. do 2004. godine. Iste godine postao je upravitelj Župe, a u toj je službi ostao do 2012. godine kada je imenovan upraviteljem Župe sv. Kvirina biskupa i mučenika u Zagrebu-Pantovčak gdje službuje do 21. kolovoza 2017. godine.

Od 2004. do 2010. godine bio je voditelj Odjela za župnu katehezu pri Katehetskom uredu Zagrebačke nadbiskupije. Od 2010. godine do 2015. je predsjednik Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za župnu katehezu, a od 2011. koordinator je pastoralnih ureda Zagrebačke nadbiskupije i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Od 2012. godine član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 1. rujna 2017. godine vrši službu moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola, ujedno je član Nadzornog odbora Društva Sollicitudo d.o.o. te član Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Bio je član Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od 9. svibnja 2018. je član Odbora za uređenje Katedralne riznice u prostorijama Nadbiskupskog dvora i nadbiskupskog duhovnog stola. Od 26. lipnja 2018. član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 22. listopada 2018. zamjenik je predsjednika Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za odnose s Gradom Zagrebom.