Peta vazmena nedjelja (A)

Čitanje svetog Evanđelja po  Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: „Idem pripraviti vam mjesto da i vi budete gdje sam ja!“

Riječi koje izgovara Isus doista zbunjuju, pogotovo, jer su izrečene u trenutku oproštaja na Posljednjoj večeri. Kamo to Isus odlazi i što nam to ide pripraviti? Mnogi pamtimo odlaske naših najmilijih u potragu za boljim životom, u tuđe zemlje. Odlazili su s nadom i vjerom da će svojima pribaviti bolju budućnost. Isus se služi tom slikom odlaska, koja u sebi garantira i njegov povratak, na radost onih koji ga spremno čekaju, koji vjeruju u njegovu žrtvu i uspjeh u konačnu pobjedu dobra nad zlom. Mnogi iseljenici su se u tuđini izgubili jer nisu znali kuda i zbog čega idu.

Isus je siguran jer zna da odlazi Ocu čiju je volju u potpunosti izvršio i da će sada Otac i njega ali i sve one koji mu ostanu vjerni do kraja, obilno nagraditi. To je obećanje koje ohrabruje, koje nadahnjuje i daje snagu za sve kušnje i žrtve koje moramo podnijeti da doživimo taj slavni susret. Isuse, puno tražiš od nas. Zar vjeruješ da mi to možemo, da nismo preslabi, da smo više skloni zemaljskim domovima nego vječnim? A Ti nam odgovaraš: „Ne bojte se, Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. A dok Ja budem vama nevidljiv, Duh Branitelj, kojega će Otac poslati u moje ime, bit će s vama!“

Kako ohrabrujuća poruka, kako snažno obećanje, kolika Istina na putu života koji ovdje tek životarimo. Jer Isus je naš Put koji nas ne vodi u propast nego u proslavu, On je jedina Istina jer je neprevarljiv, On je Život kojemu  se i sama smrt pokorava. I kako lijepo piše sveti Pavao: „Sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema proslavi koju nam daruje Isus!“