Šesta vazmena nedjelja (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi

Čovjek se, po svojoj naravi, treba ravnati prema nekim zakonima i propisima jer jedino tako može opstati i ostvarivati sebe i svoje poslanje. Isus na oproštaju upozorava na svoj zakon a to je zapovijed ljubavi: „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!“ Ostvarenje te zapovijedi donosi neizmjerno blago. Ljubav prema Isusu dovodi nas u tijesnu povezanost s njime i njegova ljubav prelazi na nas. U toj zapovijedi spoznajemo kako su Otac i Sin jedno te isto Bog i čovjek za sve nas. Ljubav prema Sinovim zapovijedima usko nas spaja s Ocem od kojega dolazi svako dobro za dušu i tijelo. Slabi smo, i Isus je toga svjestan, i zato ne ostavlja samo zapovijed nego daje i čvrsto obećanje koje će nam poslati od Oca da bi tu zapovijed mogli vršiti.

To obećanje je sam Duh Sveti kojega Isus naziva Braniteljem i advokatom.  U ljudskim parnicama advokat brani okrivljenika i nastupa mjesto njega. Duh Branitelj, Božanski odvjetnik nema tu ulogu. Njegova je zadaća da nas uputi u pravu Istinu i da nas nadahnjuje kako bismo poučeni od njega tu istinu sami živjeli i sami svjedočili za sebe. Povjerenje u Duha Svetoga znači potpuno predanje u Njegovu volju i prepuštanje Njegovu vodstvu. A plodovi Duha su nam ponuđeni kao: ljubav, milosrđe, povjerenje, odgovornost, iskrenost, poniznost, blagost, strpljivost, zauzetost za dobro, strpljivost …  

Te darove, po Duhu Svetom, Bog ne daje na mjeru, ili na kapaljku, nego u izobilju koje nadilazi sva naša očekivanja. No potrebno je svoje srce i pamet otvoriti za djelovanje Duha. „Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju. U nemoćima tjelesnim, potkrepljuj nas bez prestanka! Amen. Aleluja!