Presveta Bogorodica Marija – Nova godina

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

 

Komentar: Sveta Marija Bogorodica – najstarija je svetkovina posvećena blaženoj Djevici Mariji, Majci Isusovoj, na kršćanskom zapadu. Uvedena je nakon Efeškog sabora (431. godine). Tada je Mariji dan naslov – Bogorodica – jer je rodila Isusa Krista za kojega Crkva vjeruje da je pravi čovjek i pravi Bog. Upravo porodom Blažene Djevice Marije nastupila je punina vremena, a to znači novo razdoblje povijesti čovječanstva koje nazivamo povijest spasenja. U njemu Marija iz Nazareta ima svoju nezamjenjivu ulogu kao Majka Isusova.

„Anđeo joj reče: ‘Ne boj se Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet češ i roditi sina i nadjenut češ mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega…’ ( Lk 1, 30-32)

 Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. (Lk 2, 19)

Dragi župljani i svi ljudi dobre volje, želimo svima Vama da kroz život idemo s osmjehom. Osmijeh sakriva tugu i bol, nezadovoljstvo i razočaranje, prikriva teškoće i različite nevolje koje nam život donosi. Osmijeh nije maska nego je pozitivan stav prema životu. Kroz osmijeh sve postaje ljepše i lakše i ljudi su bolji i svijet je pravedniji. Zato neka u Novoj godini osmijeh ne siđe s Vašega lica.