ŽUPNA STATISTIKA ZA 2023. GODINU

 • Unašoj župi trenutačno imamo 1643 prijavljena domaćinstva sa 5218 župljana, a na području župe prema popisima stanovništva živi 6496 ljudi u 2157 kućanstava. Pretpostavljamo da u župi ima 514 obitelji ili 1278 ljudi koji nisu na popisu župe.
 • U blagoslovu smo obišli 1643 obitelji s time da nas u 328 obitelji tog dana nisu mogli primiti. Za naknadni blagoslov javilo se 46 obitelji od njih 328. Objektivno u blagoslovu i naknadno ćemo obići 1361. obitelj.
 • Prema našem župnom popisu imamo 268 samačkih domaćinstava.
 • KRIZMANIKA u 2023. godini bilo je 58, a u 2022. 79. Za 2024. priprema se njih 60.
 • PRVOPRIČESNIKA u 2023. godini bilo je 51, a u 2022. 64. Za 2024. priprema ih se 51.
 • U 2023. godini  VJENČANO je 15 parova, 2022. godine 9.
 • KRŠTENIH u 2023. godini 43., 18 djevojčica i 25 dječaka, od toga 4. djece starije od godinu dana i jedna odrasla osoba. Od 52. djece roditelji 9. djece nisu crkveno vjenčani, već samo civilno, a roditelji 11. djece žive nevjenčano. Troje krštenih su iz druge župe. U 2022. godini krštenih je 61, znači u 2023. je 9 manje krštenih.
 • UMRLIH 2023. godine 74. osobe, od toga 33 žene i 41 muškaraca. Od 74. umrlih njih 56 bez, a samo 18 sa sakramentima. U 2022. godini umrlo je 87 osoba. Jedna osoba nije iz naše župe. Prevelik je broj onih koji nisu ispovjeđeni barem godinu dana pred smrt.
 • Svake godine suočavamo se sa manje rođenih nego umrlih. Po statistici vidimo da je minus u 2023. godini 21, a ako gledamo da su neka djeca krštena starija od godine dana i da neka nisu iz naše župe, onda nam je minus 2023. godine 28, dok je 2022. bio 26, a u 2021. 47.
 • U našoj župi u protekloj godini sakramente bolesničkog pomazanja i pričesti primilo je oko 160 ljudi a time da tu ne računamo ljude na bolesničkom za dan bolesnika.
 • U 2023. godini uočljiv je, gledajući na prijašnje godine porast ljudi koji poslije korone dolaze na misu, čak i unatoč tome što u zadnje vrijeme imamo i crkvu zatvorenu te koristimo zamjenske prostore. Po procjenama nedjeljnim misama prisustvuje do 400 ljudi, blagdanima nešto više (Božić oko 750), a ljeti manje (cca. 250). Broj pričesti koji je podijeljen kroz 2023. godinu je 17.850, dok je 2022. godine 19 000, a 2021. bio oko 10 000. Prosjek pričesti nedjeljom je 160, a radnim danom 20. Radnim danom na misama je oko 25, a na klanjanju do 30 ljudi. Zornicama je prisustvovalo u prosjeku 80 ljudi. Prosjek pričesti na zornicama je do 50.