Prva korizmena nedjelja

Iz evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« (Mk 1, 12-15)

Kratka misao:
Brojka četrdeset u Bibliji simbolizira vrijeme čišćenja i kušnje: četrdeset su dana padale potopne kiše dok je Gospodin čistio svijet od opačina (usp. Post 7,17); Izraelci su četrdeset dana bili kušani dok je Mojsije na Sinaju sklapao Savez s Gospodinom (usp. Izl 24,18); četrdeset je godina u pustinji Izrael bio kušan hoće li slijediti Božji zakon (usp. Pnz 8,2). Na tom tragu, korizmeno vrijeme simbolički traje četrdeset dana kako bi se, u skladu s biblijskom tradicijom, označilo vrijeme čišćenja i kušnje. Isus u pustinji tijekom četrdeset dana proživljava ljudsku povijest, stoga i mi u korizmenom vremenu radimo isto: u starozavjetnim čitanjima slijedimo ključne trenutke starozavjetne povijesti, a u čitanjima iz Evanđelja slijedimo ključne trenutke Isusova života, koji svoj vrhunac imaju u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. S korizmom se često povezuju razgovori o tome tko se čega odrekao, a u Evanđeljima nas Isus poziva na molitvu, post i dobra djela. No sve pohvalno što ćemo raditi u korizmi ima jedan glavni cilj – povratak Bogu. Na tom putu često zaboravljamo na jedno od najjačih oruđa koje imamo, a to je čitanje Svetog pisma. Bog je prisutan u svojoj Riječi: čitajući Bibliju, poput Isusa u pustinji proživljavamo ključne trenutke povijesti spasenja, rastemo u vjeri i postajemo sličniji Bogu.
Cijelu propovijed pročitajte na www.sagud.xyz